Fest och tradition

Familjetraditioner:


Jul

- tomtar, granar och pepparkakshusMidsommar

- kransar, dans och luncher

Kräftor

- hattar, kräftfat, sensommarbad

Familjetraditioner

Jul - äntligen är mörkrets tid snart förbi och ljuset  kommer åter.


Påsk - äntligen borde det vara vår


Midsommar -äntligen är det sommar, men tråkigt att ljuset vänder


Kräftkalas - för att hålla kvar sommaren innan den tar slut


Direktlänkar

Tradition är ett latinskt ord i betydelsen "överlämnande", och det som lämnas vidare är det kulturella och sociala arvet.


Hit räknas invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar. Förkortningen trad. istället för namn på författare eller kompositör anger att text eller musik är av okänd upphovsman och nedtecknad ur den folkliga traditionen.


Traditioner betecknar  vardagliga normer och gamla sedvänjor, som återupprepas i en sluten gemenskap eller i ett öppet samhälle. Dessa värderingar förs vidare genom släktleden och samhällsskikten.


De flesta traditioner har en tendens att med tiden förändras, som en följd av att nya kunskaper och insikter tillfogas. En blandning sker ständigt mellan gamla och nya idéer, kontentan som återstår bildar nya traditioner.


Exempel på svenska, årligt återkommande traditioner är jul- och midsommarfirandet. Julen har liksom påsken och valborgsmässoafton en fornnordisk bakgrund, som modifierats och blandats upp med kristendom och helgonkult. Att fira arbetarklassens kampdag den första maj, är däremot ett exempel på en sentida och renodlat sekulär tradition.


Källa: Wikipedia

Traditioner förändras alltså. Och nya kommer till,  vilket gör en lite nyfiken på vad som kan komma att bli nya bättre traditioner i nya tider.