Pärlägg

Pärlägg


Pärlarbete med små pilliga, men även stora pärlor, sammansatta i rader och mönster blir fanstastiskt handarbete, som dock kan kräva en hel del tålamod, och bra syn.


Så här gör du ett stort pärlägg.


Storlek 48 mm.

Du behöver:

vadd ägg eller styrolitägg och små pärlor i önskade färger. Här beskrivs  enligt färgerna på översta bilden.


v= vit pärla ; r= rosa pärla ; g = grön pärla


Upprepa parentesen varvet ut. Sy upp genom 2 pärlor fram efter varje varv.

 Börja med att bilda en ring av 12 vita pärlor.


Varv 1: (1v 1g 1v över en pärla)


Varv 2: (2g 1v 2g över 3)


Varv 3: (3g över 1 pärla 3r över 3 pärlor)


Varv 4: (2g 1r  över 3, 1r 2g över 3)


Varv 5: (3g över 3, 2v 1g 2v över 3)


Varv 6: (2g 1v över 3, 3v över 1, 1v 2g över 3)


Varv 7: (2g 1v över 3, 1v2g över 3, 3r över 3)


Varv 8: (1v 1g 1v över 3, 2g 1r över 3, 1r 2g över 3)


Varv 9: (3v över 3, 3g över 3, 3v över 3)


Varv 10: (1v 2g över 3, 2g 1v över 3, 3v över 3)


Varv 11: (3r över 3, 2g 1v över3, 1v 2g över 3)


Varv 12: (1r 2g över 3, 1v 1g 1v över 3, 2g 1r över 3)


Varv 13: (3v över 3, 3 v över 3, 3g över 3)


Varv14: (3v över 3, 1v 2g över 3, 2g 1v över 3)


Varv 15: (1v 2g över 3, 3r över 3, 2g 1v över 3)


Sätt i ägget.


Varv 16: (2g 1r över 3, 1r 2 g över 3, 1v 1g 1v över 3)


Varv 17: (3g över 3, 3v över 3, 3 v över 3)


Varv 18: (2g 1v över 3, 1v över 3, 1v 2g över 3)


Varv 19: (1g 1v sy i ensam v, 1v 1g sy i 1:a g, 3r över 3) Sy 1 pärla fram.


Varv 20: (1g sy i nästag, 2g 1r över 2, 1r 2g över 2). Sy 4 pärlor fram


Varv 21: (3g över 3, 3v över 5)


Varv 22: (1g 1v över 3, 1v 1g över 3) Sy 1 pärla fram.


Varv 23: (3g över 3, sy igenom 2 g_)


Varv 24: (1 r över 5)


Sy igenom sista varvet en gång till. Fäst. Dra tråden igenom ägget, med hjälp av en stopp nål. Tråden kan användas som hank eller sy en hank av cirka 20 - 25 pärlor.


 

 Så här gör du ett litet ägg.


Storlek 24 mm

Du behöver:

vadd ägg eller styrolitägg och pärlor i lämpligt färgvalv = vit, r = röd, g = grön


Parentesen upprepas hela varvet, om inget annat anges.  Sy upp genom 2 pärlor efter varje varv om inget annat är angivet.


Börja med 10 lg på råden och bilda ring.


Varv 1: (3 g över 1 pärla)


Varv 2: (1r 3v 1r över 3 pärlor)


Varv 3: (3v över 1 pärla, 1r 1g 1r över 3)


Varv 4: (3v över 3)


Varv 5: (1v 1g 1v över 3, 3v över 3)


Varv 6: (1r 2v över 3, 2v 1r över 3)


Varv 7: (3v över3, 1r 1g 1r över3)


Sätt i ägget.


Varv 8: (3v över 3)


Varv 9: (1v 1g 1v över3, 3v över 3)


Varv 10: (1v 1r över3,1v 1r över3)  Sy fram till r i nästa båge.


Varv 11: (1r 1g 1r över 3, sy igenom 2v)


Varv 12: ( 3v över 5), sy 2 fram.


Varv 13: Sy från mittpärla till mittpärla på sista varvet och fäst tråden.


Dra tråden igenom ägget med hjälp av en stopp nål. Tråden kan användas som hank, eller sy en hank av cirka 20 - 25 pärlor.


Fler varianter syns till här nedanför - möjlighetrna är oändlliga...